Homepage
Kontakt - zu den einzelnen Unternehmensbereichen
Technischer Support Fon: +49 (0) 33 75 / 90 37-310
Fax: +49 (0) 33 75 / 90 37-92
E-Mail: Support (at) eldat.de
Vertrieb Fon: +49 (0) 33 75 / 90 37-311
Fax: +49 (0) 33 75 / 90 37-92
E-Mail: Sales (at) eldat.de
Personal Fon: +49 (0) 33 75 / 90 37-130
Fax: +49 (0) 33 75 / 90 37-90
E-Mail: Personal (at) eldat.de
Einkauf Fon: +49 (0) 33 75 / 90 37-130
Fax: +49 (0) 33 75 / 90 37-91
E-Mail: Purchase (at) eldat.de
Kaufmännische Leitung Fon: +49 (0) 33 75 / 90 37-130
Fax: +49 (0) 33 75 / 90 37-90
E-Mail: U.Mueller (at) eldat.de
Geschäftsführung Fon: +49 (0) 33 75 / 90 37-120
Fax: +49 (0) 33 75 / 90 37-90
E-Mail: HH.Mueller (at) eldat.de
Datenschutzbeauftragter E-Mail: privacy (at) eldat.de